Ø. Grønning Vandværk Startside

Velkommen til Ø. Grønning Vandværks nye hjemmeside

Hjemmesiden er stadig under opbygning, så al information er ikke på plads endnu, det samme gælder for designet.

Det er meningen fremadrettet, at der kan downloades takstblad, beredskabsplan, resultater af vandanalyser osv. ligesom varslinger om lukning for vand ved arbejde på ledningsnettet etc. vil kunne findes her.

 

Aktuel status for drikkevandets renhed:

INGEN FORURENING

 

 

 

Øster Grønning Vandværks pumpehus efter færdig ombygning

Øster Grønning Vandværks pumpehus efter færdig ombygning

email: 045@voresvandvaerk.dk

tlf: +45 21 40 08 03 (Bent Nielsen, driftsleder)

tlf: +45 21 74 55 93 (Jan-Martin Kochte, formand kasserer)

CVR: 40995250

kort over vandværkets ledningsnet:

Klik her